• info@aybukeozdag.com.tr
 • 0544 424 8467

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Kolay olmayan prosedürler çerçevesinde Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

 

Hizmetlerimiz

 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması
 • Yabancıların Edinebileceği Haklar
 • Seyahat - İkamet Hak ve Özgürlüğü,
 • Sözleşme Yapma Hakkı,
 • Basın Özgürlüğü,
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
 • Kişi Dokunulmazlığı,
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
 • Çalışma İzni,
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
 • Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
 • Gayrimenkul Edinme Hakkı,
 • Miras Hakkı

 

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

 

Taraflar Suriye vatandaşı olup Kanuna göre, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta bulunmaları halinde Türk hukuku uygulanır.

YARGITAY  2. HUKUK DAİRESİ  

2022/7108 e, 2022/8850 K.  

Karar Tarihi: 03.11.2022

 

Taraflar Suriye vatandaşı olup, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümlerine göre geçici koruma statüsünde yer almaktadır(91m). Buna göre dava, tarafları bakımından "yabancılık" unsuru taşımaktadır. Bu durumda davada uygulanacak hukuk, 5718 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilecektir (5718 s. MÖHUK m. 1). Bu Kanuna göre, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta bulunmaları halinde müşterek mutat mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır (m. 14/1). Hakim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re'sen uygular. Bu hususta yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi halinde Türk hukuku uygulanır. Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması, sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilaflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddi hukuk hükümleri uygulanır (5718 s.K. m. 2/1,2,3). Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hallerde, Türk hukuku uygulanır (5718 s.K m.5).

Tarafların ikisi de Suriye uyruklu olduklarına göre, boşanma sebepleri bakımından müşterek milli hukuklarının araştırılarak öncelikle bu hukukun uygulanması, yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi ya da tespit edilen yabancı hukukun Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde Türk hukukunun uygulanması (5718 s. MÖHUK m. 2/2) gerekirken, tarafların müşterek milli hukukları araştırılmadan hüküm tesisi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.


Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde hızlı hareket ediyor, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmi kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz.

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)